Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Aktualności

Ogłoszenie o Teatrze Ludowym

 

OGŁOSZENIE
REKRUTACJA NA ROK SZK. 2024/2025

Zapisy na rok szkolny 2024/2025 rozpoczynamy od piątku 1 marca 2024 r. Zapisy będą trwały do 29 marca 2024r.

Wyniki rekrutacji będą ogłoszone 15 kwietnia 2024r.

Aby zapisać dziecko do przedszkola należy wypełnić KARTĘ ZAPISU ( karta do pobrania w kancelarii przedszkolnej) oraz dołączyć zaświadczenia i/lub oświadczenia rodziców potwierdzające spełnianie kryteriów zawartych w załączniku do regulaminu rekrutacji.

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025:

  • 01- 29 lutego 2024r. - złożenie deklaracji potwierdzenia kontynuacji edukacji w przedszkolu;
  • 1- 29 marzec 2024r. - pobranie i złożenie kart zapisu dziecka do przedszkola, (pobiera się bezpośrednio w przedszkolu);
  • 15 kwietnia 2024r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
    i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • 15- 25 kwietnia 2024r. - potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia: brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny
    z rezygnacją z miejsca;

 

pdf188 pure

Oświadczenie - o samotnym wychowywaniu dziecka

 

pdf188 pure

Oświadczenie - o wielodzietności

 

pdf188 pure

Oświadczenie - o zatrudnieniu


OGŁOSZNIE
UCHWAŁA NR CXIII/ 3053/23 RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 28 czerwca 2023roku.

Dotycząca wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Opłata za każdą godzinę korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki o których mowa w ust.1 pkt wynosi 1,30 zł.

Dla dzieci z rodzin objętych Programem pod nazwą ,,Krakowska Karta 3+ ‘’, opłata wynosi 0.57 zł.
Dzieci z rodzin objętych programem Krakowska Rodzina ‘’N’’ opłata 0,57 zł.
Dla dzieci 6-letnich realizujących w danym roku szkolnym obowiązek rocznego przygotowania szkolnego 0 zł.

 
© 2024 przedszkoleparafialne188.pl