Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Zamierzenia

Czego uczymy się w gr. Wiewiórki - Maj

Temat tygodnia: „MÓJ KRAJ - POLSKA”

Temat tygodnia: „KSIĄŻKI - NASI PRZYJACIELE”

Temat tygodnia: „MOJA RODZINA”

Temat tygodnia: „MAJOWA ŁĄKA”

- utrwali zapis graficzny swojego imienia

- rozpozna polską flagę wśród innych

- pozna symbole narodowe,

- wykona flagę Polski

- weźmie udział w przemarszu ulicami osiedla z flagą

- wysłucha wiersza D. Kossakowskiej „Podróże pana Stanisława”

- wzbogaci swoją wiedzę n/t sławnych Polaków

- narysuje przedszkole

- jest kreatywne podczas zabawyWarszawy i zakoduje te informacje

- weźmie udział w zabawie fabularyzowanej

- wykona pracę plastyczną „Warszawa nocą”

- rozwiąże zagadki dotyczące Polski

- pozna zabawę „Jawor, jawor”

- dobierze rymujące się wyrazy

- usprawni umiejętność mówienia szeptem

- bawi wymyśli skojarzenia do słowa „rodzina”

- utworzy rysunkowe domino

- weźmie udział w zabawie w teatr pt. „Scenki rodzinne”

- weźmie udział w szeregu zabaw i ćwiczeń ruchowych

- wysłucha opowiadania z cyklu „Ach, te emocje!”

- wyrazi swoje zdanie n/t rodzin znanych z literatury dziecięcej

- zilustruje tekst

- wymyśli odpowiedzi na pytania

- rozwinie umiejętność mowy dialogowej

- ustali regułę, wg której można uszeregować obrazki

- weźmie udział w szeregu zabaw i ćwiczeń ruchowych

- zaprojektuje okładkę do książki

- wypowie się na temat ilustracji książkowych

- wymyśli zdanie składające

- przekopiuje przez kalkę obrazki z książki

- weźmie udział w wycieczce do biblioteki

- odkryje znaczenie emocjonalne słów

- odwzoruje liczbę elementów zbioru

- rozwinie umiejętność scalania sylab w wyrazy

- jest kreatywne podczas zabawy

- jest kreatywne podczas zabawy się zgodnie z innymi

- określi swoje uczucia,

- ułoży opowiadanie o swojej mamie

- poda swoje propozycje n/t świętowania Dnia Matki

- wykona laurkę dla mamy

- pozna sposoby rozluźniania swojego ciała

- dokona analizy i syntezy sylabowej wyrazów

- bawi sie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

Weźmie udział w przedstawieniu dla Rodziców w Teatrze Ludowy-                                                                                                    zaznaczy listę obecności, rysując kwiatek

- nazwie kolory podstawowe i pochodne

- zaznajomi się z fabułą baśni „Calineczka”

- weźmie udział w szeregu zabaw i ćwiczeń ruchowych

- odegra rolę klienta lub sprzedawcy w kwiaciarni

- zaprojektuje i opracuje graficznie grę planszową

- jest kreatywne podczas zabawy

- zapozna się z cyklem rozwoju motyla

- ulepi z plasteliny motyla

- weźmie udział w zabawach z chustą animacyjną

- narysuje „leniwą ósemkę” i przekształci ją w rysunek motyla

- ułoży kompozycję z dowolnych elementów

- bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

- porówna liczbę bocianich piskląt w gniazdach

- weźmie udział w szeregu zabaw i ćwiczeń ruchowych

- wykona bociana z papieru

- poszuka symetrii w otoczeniu przedszkola

- pozna charakterystyczne cechy biedronki

- wymyśli wyraz zaczynający się określoną sylabą

- rozwiąże zagadkę logiczną

- pokojowo rozwiązuje konflikty

© 2024 przedszkoleparafialne188.pl